Organización

Alcalde:

Juan Miguel Arostegi Argoitia (IBAIBASO)

Concejales:

Arene Gabiola Imaz and. (IBAIBASO)
Agurtzane Gogenola Alberdi and. (IBAIBASO)
Oibar Egia Eizagirre and. (IBAIBASO)
Nerea Urrutibeaskoa Aldekogarai  and. (IBAIBASO)

Secretaria interventora:

Mª Pilar Eizagirre Murelaga