Albisteak

 
Gizaburuagako Udalak, Bizkaiko Foru Aldundiaren 109/2017 FORU DEKRETUA, irailaren 26koa, zeinaren bidez onesten baitira Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Foru Sailak norgehiagoka araubidearen bidez ematen dituen diru-laguntza batzuen deialdia eta oinarri arautzaileak, finantza arloan zailtasun handiak dituzten Bizkaiko udalen ekonomia saneatzeko  oinarri hartuta,  2017 urtean EHUN ETA LAUROGEITA ZAZPI MILA HIRUREHUN ETA HIRUROGEITA LAU EURO ETA HOGEITA ZAZPI ZENTIMOko (187.364,27.-) diru-laguntza jaso du Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Foru Sailetik finantz saneamendurako.