Kontratatzailearen profila

Gizaburuagako Argiteria Publikoan Eraginkortasun Energetikorako Proiektua 

Espediente-zenbakia:  

Kontratu mota: Beste batzuk

Prozedura:

Epemuga:  

Proiektuaren Aurrekontua: 71.399,24 € (BEZA barruan dala).

Egilea edo Adjudikarioa: LEARRI, S.A.

Inbertsioari buruzko informazioa

2014ko Inbertsioa: 71.399,24 €.
B.F.A.ko Ingurumen Sailaren dirulaguntza: 42.839,54 €.

Batez besteko zenbatekoa – BEZik gabe: