Kontratatzailearen profila

2014ko Urtarrilaren bukaeran Euriteek sortutako Lurjausien Konponketak Okamika II Transformazio Zentroaren alboan  

Espediente-zenbakia:  

Kontratu mota: Obrak

Prozedura:

Epemuga:  

Proiektuaren Aurrekontua: 67.973,90 € (BEZA barruan dala).

Egilea edo Adjudikarioa: LEARRI, S.A.

Inbertsioari buruzko informazioa

2014ko Inbertsioa: 67.973,90 €.
B.F.A.ko Lehendakaritza Sailaren dirulaguntza (137/2013 FORU DEKRETUA): 61.176,51 €.

Batez besteko zenbatekoa – BEZik gabe: